31/08/2017

9 lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

9 lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế
9 luu y khi bi thanh tra, kiem tra thue

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức.

2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm ? Thanh tra không quá 1 lần 1 năm?

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017: Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Nếu cùng tính chất thì chỉ được thanh tra cùng 1 nội dung trong năm, không được trùng nội dung thanh kiểm tra trong cùng năm. Ví dụ thanh tra thuế và thanh tra môi trường trong cùng 1 năm cho cùng 1 đơn vị thì không vi phạm quy định.

3/ Quyền của người bị thanh tra?

Nếu không đồng ý với kết luận thanh tra, doanh nghiệp cần ghi vào biên bản, doanh nghiệp không đồng ý khoản nào, điểm nào để làm bằng chứng. Sau đó, doanh nghiệp làm khiếu nại gởi cơ quan có thẩm quyền, lưu ý thời hạn khiếu nại.

Nếu khiếu nại không được, muốn khiếu nại ra Tòa, doanh nghiệp nên làm văn bản thông báo rút lai khiếu nại để đưa ra Tòa. Tuy nhiên, nên có khiếu nại rồi mới ra Tòa.

4/ Thời hiệu truy thu thuế?

Thời hạn tối đa truy thu thuế là 10 năm theo Luật quản lý thuế.

5/ Thời hiệu phạt hành chính thuế?

Phạt hành chính thuế có thời hiệu tối đa 5 năm.

6/ Thời hiệu phạt chậm nộp thuế không giới hạn thời gian. Tỷ lệ tính phạt chậm nộp tiền thuế hiện là 0.03%/ngày.

7/ Quyết định thanh tra, công bố,… có thời hạn cụ thể căn cứ Luật quản lý thuế Quyết định thanh kiểm tra: trong vòng 10 ngày, đội thanh kiểm tra phải lập biên bản thông báo quyết định kiểm tra có sự xác nhận của 2 bên. Thời gian thanh kiểm tra là 5 ngày, đội thanh tra có thể đề nghị với Cơ quan thuế để kéo dài thời gian kiểm tra tối đa 30 ngày và phải có biên bản thanh tra ký xác nhận hai bên.

8/ Trong cuộc thanh tra thuế, cơ quan thuế không có chức năng phạt hành chính về kế toán.

Ví dụ: doanh nghiệp hạch toán sai, cơ quan thuế thanh tra phát hiện, không phạt doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể đề nghị Sở tài chính phạt.

9/ Văn bản liên quan đến thanh kiểm tra thuế cần tham khảo:

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017 Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015 Về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế;

Quyết định 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 Về việc ban hành quy trình thanh tra thuế;

Quyết định 2605/QĐ-TCT ngày 30/12/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung quy trình thanh tra thuế;

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

(Nguồn: Thanh Nam)

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !