08/12/2017

9 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm

9 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm

9 luu y quan trong khi lap BCTC cuoi nam

Mùa báo cáo tài chính đang đến gần, nhằm giảm thiểu rủi ro vướng phải cho sản phẩm quan trọng này, FATA giới thiệu các bạn một số lưu ý quan trọng trong quá trình lập BCTC cuối năm 2017. Cụ thể như sau:

1/ Các khoản chi phí của năm 2017 được thanh toán vào đầu năm 2018 => phải ghi nhận vào chi phí năm 2017.

Theo nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN, chi phí phát sinh năm nào phải ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Các khoản chi phí như tiền lương, điện thoại, internet,… phát sinh của tháng 12/2017 thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12/2017, tuy rằng sang tháng 01/2018 mới thanh toán.

2/ Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm.

Tài sản bao gồm NVL, HH, CCDC,… phải được thực hiện kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tại thời điểm 31/12/2017. Chênh lệch (nếu có) phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC năm 2017.

3/ Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm.

Công nợ bao gồm các khoản phải thu (131) phải trả (331), các khoản vay (341) và các khoản tạm ứng (141), phải thu (138), phải trả khác (3388),…

Kế toán phải được lập biên bản đối chiếu cho từng đối tượng xác nhận, ký trên Biên bản đối chiếu công nợ. Việc này vừa đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ, và vừa tránh được việc bỏ sót các khoản chi phí/doanh thu trong năm.

4/ Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm.

Phải có Biên bản kiểm kê quỹ tại ngày 31/12/2017, sao kê số phát sinh cả năm và số dư cuối của các tài khoản ngân hàng.

5/ Thực hiện đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, nợ BHXH với cơ quan BHXH.

Kế toán cần liên hệ các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

6/ Lương tháng 12/2017 được chi vào tháng 01 năm 2018 thì thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 2018 của người lao động (KHÔNG được phép ghi nhận vào tờ khai QT thuế TNCN 2017).

Theo luật thuế TNCN, thời điểm tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công là THỜI ĐIỂM CHI TRẢ. Do đó, lương tháng 12/2017 của người lao động được chi trả vào tháng 01/2018 thì thuế TNCN được khai vào tháng 01/2018 và thể hiện trên quyết toán thuế TNCN 2018.

7/ Tiền lương năm 2017 thanh toán chậm nhất 31/03/2018.

Các khoản nợ lương 2017 quá 90 ngày (đến 31/03/2018 vẫn chưa thanh toán) theo quy định luật thuế TNDN không được ghi nhận vào chi phí được trừ của năm 2017.

8/ Thực hiện việc trích trước chi phí, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư, công nợ khó đòi.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ do đặc thù, quy mô hoạt động sẽ ít xuất hiện các trường hợp này. Tuy nhiên, kế toán cần tìm hiểu và đặc biệt lưu tâm sự thay đổi của các khoản chi phí này để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

9/ Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu cả năm.

Luật thuế GTGT quy định, thuế GTGT đầu vào dùng chung cho đầu ra chịu thuế và đầu ra không chịu thuế thì được tính toán và phân bổ theo từng kỳ kê khai thuế (tháng/quý) theo đúng tỷ lệ doanh thu của tháng/quý đó.

Cuối năm, kế toán phải thực hiện tính toán lại số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ theo tỷ lệ (DT chịu thuế cả năm/DT tổng cộng cả năm), điều chỉnh chênh lệch tại kỳ khai thuế GTGT cuối cùng (tháng 12/2017 hoặc quý 4/2017).

* Căn cứ pháp lý:

– Luật thuế TNDN

– Thông tư 78/2014/TT-BTC

– Thông tư 92/2015/TT-BTC

– Luật thuế TNCN

– Luật thuế GTGT

– Một số văn bản luật khác tại website: http://ketoanfata.com/

(Bản quyền bài viết thuộc về ketoanfata.com)

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !