Văn bản PL về Thuế TNDN

Thư viện

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

28/03/2017 Admin

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy […]

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

27/03/2017 Admin

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập […]

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

27/03/2017 Admin

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại […]

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

25/03/2017 Admin

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. Một số điểm mới của thông tư 156/2013/TT-BTC: Về […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !