Công văn số 3167/BTC-CST ngày 10/03/2017 – Chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng Gạo

11/04/2017 Admin

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất lúa gạo không được khấu trừ mà phải tính vào chi […]