Văn bản pháp luật khác

Văn bản pháp luật

Thông tư 51/2017 về đại lý thuế

Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017

27/05/2017 Admin

Ngày 19/05/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 […]

HumanResources

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

08/04/2017 Admin

Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm […]

error: Nội dung được bảo vệ !