Văn bản pháp luật khác

Văn bản pháp luật

luat ld

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012

07/04/2017 Admin

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao […]

error: Nội dung được bảo vệ !