Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 51/2017 về đại lý thuế

Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017

27/05/2017 Admin

Ngày 19/05/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 […]

tb PHHD

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

06/05/2017 Admin

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !