Văn bản PL về Tài chính

Văn bản pháp luật

xuphat_1

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016

04/04/2017 Admin

Thông tư 17/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về […]

error: Nội dung được bảo vệ !