Văn bản PL về Thuế khác

Văn bản pháp luật

tt952016

Thông tư 95/2016 ngày 28/06/2016

28/03/2017 Admin

Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, […]

van-ban-phap-luat-thue-moi

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

23/03/2017 Admin

Ngày 06/04/2016 Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 và sửa đổi, bổ sung 03 Luật sau đây: – Luật thuế […]

doanhnghiepmoithanhlap-STM1422548147

Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

23/03/2017 Admin

Từ 01/03/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành. Theo đó, có 38 vấn đề sửa […]

nghidinh

Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

23/03/2017 Admin

Ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu […]

Layout tai lieu ke toan

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

20/03/2017 Admin

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn mới nhất về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 […]

error: Nội dung được bảo vệ !