Văn bản PL về Thuế khác

Văn bản pháp luật

hd

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

20/03/2017 Admin

Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Nghị định có hiệu […]

error: Nội dung được bảo vệ !