Văn bản PL về Thuế

Văn bản pháp luật

thueTNCN

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

05/04/2017 Admin

Ngày 21/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – Luật số 04/2007/QH12 quy định về đối […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !