Văn bản PL về Thuế

Thư viện

Nghị định 91/2014 ngày 01/10/2014

23/03/2017 Admin

Ngày 01/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về […]

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

23/03/2017 Admin

Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về […]

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

20/03/2017 Admin

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn mới nhất về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 […]

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

20/03/2017 Admin

Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Nghị định có hiệu […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !