Văn bản PL về Thuế GTGT

Văn bản pháp luật

fica-5651426145339

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017

28/03/2017 Admin

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BTC NGÀY 20/01/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 34A THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN […]

1899925_689436094484983_8233300432795651948_nl

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

27/03/2017 Admin

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại […]

156

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

25/03/2017 Admin

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. Một số điểm mới của thông tư 156/2013/TT-BTC: Về […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !