Thư viện

05/04/2017

Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008

tbbhyte2
Ngày 14/11/2008, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12.

Luật gồm có 10 chương với 52 điều khoản. Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật BHYT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT; không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009.

Tải về toàn văn Luật BHYT số 25/2008/QH12 Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !