05/04/2017

Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014

insurance

Ngày 13/06/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 được ban hành. So với Luật BHYT năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 25/52 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Một số điểm mới của Luật BHYT năm 2014:

– BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

– Bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ 02 trở đi bằng 70% của người thứ nhất, thành viên thứ 03 đóng bằng 60%, thứ 04 đóng bằng 50%, đến người thứ 05 trở đi chỉ đóng bằng 40% của người thứ nhất.

– Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm chi trả nhằm tăng dần quyền lợi hưởng cho người tham gia BHYT từ chính sách của Đảng. (Là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế).

– Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện chính sách của Đảng về BHYT

+ Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục& Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định đối tượng, quản lý đối tượng và công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.
+ UBND cấp xã lập danh sách đối tượng tham gia BHYT và danh sách trẻ em sau khi được sinh ra, đề nghị cấp thẻ BHYT, để khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT và kịp thời bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trong đó, quy định rõ UBND xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ đồng thời với việc cấp Giấy khai sinh (sau 60 ngày, kể từ khi trẻ sinh ra).

– Phân nhóm đối tượng tham gia BHYT theo trách nhiệm để thuận lợi trong triển khai thực hiện chính sách:

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

+ Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

+ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình (trừ đối tượng không thuộc nhóm đối tượng kể trên).

– Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

– Quỹ BHYT thanh toán 100% chí phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

– Bổ sung quy định miễn cùng chi trả cho thân nhân người có công với cách mạng là cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, con của liệt sỹ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh; các thân nhân khác của người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình cận nghèo cùng chi trả 5%. Miễn chi trả cho người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

– Mở rộng phạm vi thanh toán BHYT trong điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ cho trẻ dưới 6 tuổi; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa; khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích, tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra.

– Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị nội trú, có mức hưởng theo quy định và không bị coi là vượt tuyến, trái tuyến.

– Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, có mức hưởng theo quy định và không bị coi là vượt tuyến, trái tuyến.

Tham khảo toàn văn Luật BHYT 46/2014/QH13 Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !