Thư viện

23/03/2017

Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

nghidinh

Luật 78/2006/QH11 gồm 120 Điều, quy định đối tượng nộp thuế; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế, Bộ tài chính, các đoàn thể, tổ chức Nhà nước, cơ quan thông tin, báo chí,… đối với công tác quản lý thuế.

Quy định chặt chẽ, cụ thể công tác quản lý thuế từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, ấn định thuế, hoàn thuế,… Các trường hợp được miễn, giảm, ưu đãi về thuế,… Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về thuế,….

Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/07/2007.

Xem toàn văn Luật số 78/2006/QH11 Tại đây.

 

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !