Thư viện

24/03/2017

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008

1_244833Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003 với một vài điểm mới như sau:

Về đối tượng không chịu thuế

– Luật năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế bao gồm: “Thiết bị, máy móc, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;…” (Điều 5).

– Các hoạt động: “văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim” được chuyển sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

– Các hoạt động “Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

–  Bổ sung “Dịch vụ tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn và các dịch vụ tài chính phái sinh” vào diện không chịu thuế GTGT.

 Về thuế suất

 Bổ sung hoạt động “vận tải quốc tế” vào đối tượng áp dụng thuế suất 0%.

– Luật số 13/2008/QH12 quy định cụ thể những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% bao gồm: “Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt; phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;…” (Khoản 2 Điều 8).

– Các nhóm hàng hoá, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% sử dụng phương pháp loại trừ, theo đó, hàng hoá, dịch vụ áp dụng thuế suất 10% là các hàng hoá, dịch vụ còn lại không thuộc diện áp dụng mức thuế suất 0%, 5%.

Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.

– Bổ sung quy định hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng muốn được khấu trừ thuế đầu vào thì phải thanh toán qua ngân hàng.

Ngoài những điểm mới trên đây, Luật năm 2008 còn có những quy định mới liên quan đến điều kiện hoàn thuế, khi nào thì được khấu trừ thuế,.v.v.

Xem toàn văn Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !