Mẫu biểu tham khảo

18/04/2017

Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Dưới đây là một số mẫu biểu tham khảo ban hành kèm theo Thông tư:

– Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình, lắp đặt liên tỉnh (Kèm tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT): Mẫu số 01-7/GTGT;

– Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời.

Người nộp thuế phải cung cấp cho cơ quan thuế văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo Mẫu số 01/TCN.

– Sau khi được ngân sách thanh toán, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 02/TCN ban hành theo Thông tư 26/2015 để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền nợ thuế, tiền chậm nộp của người nộp thuế.

– Thông báo phát hành hóa đơn (dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in): Mẫu số TB01/AC.

– Thông báo phát hành hóa đơn (dành cho Cục thuế): Mẫu số TB02/AC.

– Báo cáo về việc nhận in / cung cấp phần mềm tự in hóa đơn: Mẫu số BC01/AC.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !