Tin FATA

29/05/2017

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo theo quy định mới nhất

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo theo quy định mới nhất

A/ Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với quy định:

Căn cứ Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, người nộp thuế có hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với quy định sẽ bị xử phạt với các mức như sau:

nop cham ho so khai thue 1Ngoài các hình thức xử phạt trên, người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.

B/ Xử phạt đối với hành vi chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó, người nộp thuế khi có hành vi vi phạm thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị xử phạt như sau:

nop cham bao cao thsd hoa donĐối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế (STT 02), ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng quy định.

Tham khảo các bài viết về các văn bản pháp luật có liên quan:

Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016.

(Bản quyền bài viết thuộc về ketoanfata.com)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !