Tin FATA

17/05/2017

Phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2845/QĐ-BTC quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế, thay thế Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015.

Một số nội dung mới quy định tại Quyết định số 2845:

1/ Về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh:

– Đối tượng áp dụng: Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Phạm vi điều chỉnh đối với toàn bộ người nộp thuế, gồm: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác.

2/ Về phân công cơ quan thuế quản lý:

– Bổ sung yêu cầu đối với việc phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế thực hiện tự động trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế của ngành thuế và đồng bộ, thống nhất với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý thuế giữa cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế và cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước; thông báo cho người nộp thuế về cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan thuế và sự phối kết hợp giữa các cơ quan thuế trong việc quản lý thuế;

– Bổ sung quy định về người nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước giao Tổng cục Thuế quản lý trực tiếp;

– Một số sửa đổi, bổ sung khác.

Sơ đồ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế18519137_1737858216230399_2091289599_o

Quyết định 2845/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Tham khảo toàn văn quyết định Tại đây.

(Nguồn: FATA)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !