Tin cộng đồng

29/01/2019

Thuế TNCN đối với khoản tiền thưởng Tết

Thuế TNCN đối với khoản tiền thưởng Tết

Sau khi nhận được thưởng Tết, người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tương đương với khoản tiền thưởng mà họ nhận được.

Cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp chi tiền thưởng Tết Nguyên đán cho nhân viên. Đối với các khoản thưởng này, người lao động phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

….

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán,…

Công ty chi trả khoản tiền thưởng Tết vào tháng nào thì kế toán tiến hành tính thuế TNCN phải nộp của người được hưởng vào tháng đó (gộp chung với lương tháng đó để tính thu nhập chịu thuế), các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế tính 1 lần như các tháng khác. 

Cách tính thuế với thưởng Tết được dựa trên biểu thuế lũy tiến từng phần như với thu nhập từ tiền công, tiền lương thông thường. Mỗi người lao động lại nhận được một mức tiền thưởng khác nhau dựa trên thu nhập, thâm niên công tác, hiệu quả công việc,…

Mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng từ 5% cho đến tối đa 35%, cụ thể như sau:

Bạn đọc tham khảo hệ thống văn bản pháp luật về thuế, kế toán khác Tại đây

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !