Tin FATA

17/05/2017

Chi HỖ TRỢ BÁN HÀNG thực hiện như thế nào?

Các khoản chi hỗ trợ bán hàng của nhà cung cấp cho các nhà phân phối, đại lý theo hợp đồng đã thỏa thuận giữa các bên thì thực hiện như sau:

1/ Trường hợp đại lý, nhà phân phối nhận khoản hỗ trợ bán hàng bằng tiền trực tiếp:

  • Nhà cung cấp chi hỗ trợ bán hàng:

+ Chứng từ: Phiếu chi hoặc UNC

+ Hạch toán: N641/C111,112

+ Thuế GTGT: không có thuế GTGT đầu vào

+ Thuế TNDN: là khoản chi được trừ

  • Đại lý, nhà phân phối nhận hỗ trợ:

+ Chứng từ: Phiếu thu hoặc Báo có, không phải lập hóa đơn

+ Hạch toán: N111,112/C711

+ Thuế GTGT: ko phải kê khai tính nộp thuế

+ Thuế TNDN: là thu nhập chịu thuếhtbt

2/ Trường hợp đại lý, nhà phân phối nhận tiền hỗ trợ của nhà cung cấp để thực hiện các dịch vụ cho NCC như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo

  • Nhà cung cấp chi hỗ trợ bán hàng:

+ Chứng từ: Phiếu chi hoặc UNC, kèm hóa đơn của đại lý, nhà phân phối

+ Hạch toán: N641/C111,112

+ Thuế GTGT: được khấu trừ đầu vào

+ Thuế TNDN: là khoản chi được trừ

  • Đại lý, nhà phân phối nhận hỗ trợ:

+ Chứng từ: Phiếu thu hoặc Báo có, và phải lập hóa đơn GTGT như bán hàng

+ Hạch toán: N111,112/C511,33311 và N632/C156,155

+ Thuế GTGT: phải kê khai tính nộp thuế GTGT bán ra

+ Thuế TNDN: là thu nhập chịu thuế

Nguồn: FATA.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !