Tin cộng đồng

15/04/2017

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi phí hỗ trợ khách hàng và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập DN

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Tại Khoản 2.30 Điều 6 Thông tư 78 quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát,  …; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;…  và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Tại Điều 8, Điều 10 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính Phủ quy định các hình thức khuyến mại bao gồm:

“Điều 8. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”

các khoản chi phí được trừ mới nhất khi tính thuế TNDN (1)

Căn cứ quy định trên, đồng thời tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4997/TCT-DNL ngày 26/11/2015, việc xác định chi phí tính thuế TNDN được thực hiện như sau:

1. Đối với khoản chi phí hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích phát triển thị trường, quản lý chăm sóc hệ thống phân phối, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, theo đó nếu khách hàng mua đạt đến một sản lượng nhất định thì sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ nhất định tính trên sản lượng thì khoản tiền hỗ trợ chi phí này không phải là hoạt động khuyến mại và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 nêu trên.

Riêng đối với trường hợp hỗ trợ bằng hình thức tổ chức dịch vụ tham quan du lịch cho khách hàng (cung ứng dịch vụ tham quan du lịch không thu tiền hoặc tặng phiếu sử dụng dịch vụ tham quan du lịch) thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và khuyến mại tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP nêu trên.

2. Đối với những khoản chi phí có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nhân dịp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Công ty như: Chi phí đi lại, ăn, ở chi trực tiếp cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty về tham dự lễ kỷ niệm thì được chấp nhậntính vào chi phí  được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 và đảm bảo tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2.30 Điều 6 Thông tư 78 nêu trên.

Đối với các khoản chi phí chung để tổ chức sự kiện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm ngày thành lập Công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 thì được chấp nhận tính vào chi phí  được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tham khảo Công văn số 1437/CT-TTHT ngày 24/03/2017 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !