Thư viện

03/08/2017

Chính sách mới về BHXH, tiền lương có hiệu lực áp dụng từ tháng 08/2017

Chính sách mới về BHXH, tiền lương có hiệu lực áp dụng từ tháng 08/2017

Từ tháng 08/2017, nhiều chính sách mới về BHXH, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. FATA giới thiệu bạn đọc một số nội dung như sau:

chinh sach moi ve bhxh, tien luong co hieu luc tu thang 08-2017

1/ Tiền bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý BHXH

Nghị định 72/2017/NĐ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam được chi như sau:

– Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng: 3.900.000 đồng;

– Ủy viên Hội đồng: 3.250.000 đồng.

Các khoản chi khác: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017.

2/ Điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2017. Nghị định được Chính phủ thông qua ngày 30/06/2017.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

Cách tính và các ví dụ cụ thể về việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được hướng dẫn tại Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 30/06/2017, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2017.

3/ Hướng dẫn mới về điều chỉnh mức lương cơ sở và trợ cấp hàng tháng

Ngày 30/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của chính phủ.

Theo đó, việc thực hiện chi trả tiền tăng lương, trợ cấp được áp dụng từ ngày 01/07/2017 như sau:

– Các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định.

– Đối với các tỉnh/thành phố có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 47 và Nghị định 76 địa phương chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập trung) để bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

– Đối với các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ theo Nghị định 47 và Nghị định 76 lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện như sau:

+ Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn, số kinh phí tạm cấp được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện chính thức.

+ Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2017 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này.

+ Các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có khó khăn về nguồn, có văn bản gửi Bộ Tài chính để tạm cấp kinh phí thực hiện.

Bạn đọc tham khảo các văn bản pháp luật về BHXH, lao động, tiền lương khác Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !