Giảm 30% số thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng năm 2020

19/06/2020 Admin

Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồ năm 2020ng Sáng nay 19/06, Quốc hội đã thông qua […]