Tin FATA

17/05/2017

Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2017

Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng thời điểm đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, tỷ lệ các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ áp dụng từ ngày 01/06/2017 như sau:

1. Tỷ lệ các khoản trích theo lương:

Untitled

Cụ thể, khoản nộp BHXH bao gồm:

– 17,5% trích vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm: 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 3% trích vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% trích vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– 8% trừ lương của người lao động được trích vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tính trừ vào lương của người lao động 1% tiền lương tham gia BHXH nếu người lao động có tham gia tổ chức công đoàn cơ sở (đoàn phí công đoàn).

2. Mức tiền lương trích các khoản phải nộp theo quy định

B£o hiÃm xã hÙi

Chi tiết các khoản tiền lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung mời bạn đọc tham khảo tại bài viết về Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý:

– Mức tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng, tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở (ngoại trừ BHTN tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu vùng).

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi phải qua đào tạo, học nghề (kể cả trường hợp doanh nghiệp tự dạy nghề) mức lương đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

3. Mức lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng được xác định theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương tối thiểu vùng qua các thời kỳ:FATA4. Mức lương cơ sở

– Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017: mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ).

– Từ ngày 01/07/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. (Cùng tham khảo các quy định khác về mức lương cơ sở, đối tượng áp dụng,… tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ).

(Nguồn: FATA)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !