Văn bản pháp luật khác

14/01/2022

10 LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI LẬP BCTC CUỐI NĂM

Mùa báo cáo tài chính đang đến gần, nhằm giảm thiểu rủi ro vướng phải cho sản phẩm quan trọng này, FATA giới thiệu các bạn một số lưu ý quan trọng trong quá trình lập BCTC cuối năm 202N. Cụ thể như sau:

 

1/ Các khoản chi phí của năm 202N được thanh toán vào đầu năm 202N+1 => phải ghi nhận vào chi phí năm 202N.

– Theo nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN, chi phí phát sinh năm nào phải ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Các khoản chi phí như tiền lương, điện thoại, internet,… phát sinh của tháng 12/202N thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12/202N, tuy rằng sang tháng 01/202N+1 mới thanh toán.

– Tiền thưởng cho người lao động năm 202N (nếu có) được chi trả trong năm 202N+1 phải được ghi nhận chi phí của năm 202N.

– Các khoản chi phí của năm 202N nhưng chưa có đủ hóa đơn thì phải tiến hành trích trước để đảm bảo tính phù hợp của doanh thu và chi phí.

 

2/ Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm.

Tài sản bao gồm NVL, HH, CCDC,… phải được thực hiện kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tại thời điểm 31/12/202N. Chênh lệch (nếu có) phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC năm 202N.

 

3/ Thực hiện việc đối chiếu công nợ cuối năm.

Công nợ bao gồm các khoản phải thu (131) phải trả (331), các khoản vay (341) và các khoản tạm ứng (141), phải thu (138), phải trả khác (3388)…

Kế toán phải được lập biên bản đối chiếu cho từng đối tượng xác nhận, ký trên Biên bản đối chiếu công nợ. Việc này vừa đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ, và vừa tránh được việc bỏ sót các khoản chi phí/doanh thu trong năm.

 

4/ Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt cuối năm.

Phải có Biên bản kiểm kê quỹ tại ngày 31/12/202N, sao kê số phát sinh cả năm và số dư cuối của các tài khoản ngân hàng.

 

5/ Thực hiện đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, nợ BHXH với cơ quan BHXH.

Kế toán cần liên hệ các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

 

6/ Lương tháng 12/202N được chi vào tháng 01 năm 202N+1 thì thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 202N+1 của người lao động (KHÔNG được phép ghi nhận vào tờ khai QT thuế TNCN 202N).

Theo luật thuế TNCN, thời điểm tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công là THỜI ĐIỂM CHI TRẢ. Do đó, lương tháng 12/202N của người lao động được chi trả vào tháng 01/202N+1 thì thuế TNCN được khai vào tháng 01/202N+1 và thể hiện trên quyết toán thuế TNCN 202N+1.

 

7/ Tiền lương năm 202N thanh toán chậm nhất 30/03/202N+1.

Các khoản nợ lương 202N quá 90 ngày (đến 30/03/202N+1 vẫn chưa thanh toán) theo quy định luật thuế TNDN không được ghi nhận vào chi phí được trừ của năm 202N.

 

8/ Thực hiện việc trích trước chi phí, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư, công nợ khó đòi.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ do đặc thù, quy mô hoạt động sẽ ít xuất hiện các trường hợp này. Tuy nhiên, kế toán cần tìm hiểu và đặc biệt lưu tâm sự thay đổi của các khoản chi phí này để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

 

9/ Thực hiện việc phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế theo tỷ lệ doanh thu cả năm.

Luật thuế GTGT quy định, thuế GTGT đầu vào dùng chung cho đầu ra chịu thuế và đầu ra không chịu thuế thì được tính toán và phân bổ theo từng kỳ kê khai thuế (tháng/quý) theo đúng tỷ lệ doanh thu của tháng/quý đó.

Cuối năm, kế toán phải thực hiện tính toán lại số thuế GTGT dùng chung được khấu trừ theo tỷ lệ (DT chịu thuế cả năm/DT tổng cộng cả năm), điều chỉnh chênh lệch tại kỳ khai thuế GTGT cuối cùng (tháng 12/202N hoặc quý 4/202N).

 

10/ Giao dịch liên kết (Nghị định 132/2020/NĐ-CP)

Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về các bên có quan hệ liên kết. Theo đó:

Các bên có quan hệ liên kết (bên liên kết) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác

Các bên liên kết được quy định tại khoản 2, điều 5 Nghị định này.

(Chi tiết xem thêm tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP).

Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

Người nộp thuế có phát sinh các giao dịch liên kết theo quy định kể trên có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch, các phụ lục GDLK_NĐ132 (01-04); nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN. Trong đó, hồ sơ xác định giá giao dịch được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế TNDN, được lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

 

 

 

– Tham khảo các văn bản luật liên quan tại website: http://ketoanfata.com/

 

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !