23/03/2017

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

Ngày 06/04/2016 Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 và sửa đổi, bổ sung 03 Luật sau đây:

– Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13;

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13;

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13.

van-ban-phap-luat-thue-moi

Luật thuế mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đáng lưu ý như sau:

  • Bổ sung thêm đối tượng không chịu thuế GTGT,
  • Không áp dụng thuế suất 0% và cũng không thực hiện việc khấu trừ thuế đầu vào đối với một số sản phẩm xuất khẩu,
  • Quy định lại một số trường hợp về hoàn thuế GTGT,
  • Biểu thuế thuế TTĐB mới,
  • Giảm mức tiền chậm nộp thuế 0,05%/ngày (lãi suất tính trên số tiền thuế chậm nộp) xuống mức thấp hơn là 0,03%,
  •  Việc xoá nợ thuế cho các doanh nghiệp bị nợ thuế lâu ngày, có khó khăn, trong đó có cả doanh nghiệp được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước trước đây, bị lỗ do hệ luỵ của cơ chế trước đây để lại tuy được đưa ra thảo luận tại kỳ họp nhưng không được Quốc hội chấp thuận.

Xem toàn văn Luật số 106/2016/QH13.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !