Thư viện

05/04/2017

Luật thuế TNCN số 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012

vbhnVăn bản hợp nhất Luật thuế TNCN do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 12/12/2012.

Luật quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây:

+ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11;

+ Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10;

+ Quy định về thuế TNDN đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm DNTN theo quy định của Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11;

+ Các quy định khác về thuế đối với thu nhập của cá nhân trái với quy định của Luật này.

Những khoản thu nhập của cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi.

Tải về toàn văn Luật số 08/VBHN-VPQH.

 

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !