20/03/2017

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014.

hd

Một số điều chú ý trong nghị định này:

– Quy định về điều kiện tự in hóa đơn sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngoài các điều kiện theo quy định hiện hành tổ chức kinh doanh (trừ các doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh,…) muốn tự in hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế.

– Nghị định cũng cho phép các tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn,…).

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp (trừ đối tượng đủ điều kiện được tạo hóa đơn đặt in) phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp đang sử dụng có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định của pháp luật thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, nếu đáp ứng đủ điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng. Thời điểm không được sử dụng hóa đơn đặt in tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành (đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế) hoặc kể từ thời điểm cơ quan thuế yêu cầu (đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế).

Download Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !