24/03/2017

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

nghidinh

Ngày 18/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng. Nghị định có một số điểm mới đáng chú ý sau đây:

– Mức thuế suất 5% áp dụng với nhà ở xã hội do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở xã hội như giá bán nhà, giá cho thuê, giá cho thuê mua, đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Các đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: các cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 01 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, trừ những hộ kinh doanh thực hiện phương pháp tính trực tiếp, thì bắt buộc phải áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí cũng phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay. Ngoài ra, các trường hợp cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hoặc tính thuế trực tiếp bao gồm:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 01 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán;
  • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ; và
  • Các tổ chức kinh tế khác hạch toán được Thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đã úy thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

– Cách tính thuế Giá trị gia tăng trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Theo đó, thuế suất đối với các hoạt động kinh doanh này là 10%, được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng. Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc,  đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển đề trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

– Giảm tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, ngành phân phối, cung cấp hàng hóa được áp dụng thuế suất 1%; ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu được áp dụng mức thuế suất 5%; ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; đối với các hoạt động kinh doanh khác, áp dụng thuế suất là 2%.

– Về hoàn thuế GTGT: nếu cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được cơ sở kinh doanh được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Mức thuế khấu trừ và hoàn thuế cho các cơ sở kinh doanh được tăng từ 200 triệu đồng lên 300 triệu đồng.

– Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !