Tin cộng đồng

29/06/2019

Quy định mới về tiền lương, BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

Quy định mới về tiền lương, BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

1. Lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2019

Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Theo đó, kể từ thời điểm này, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng/tháng.

Mức lương này được dùng để: Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp,…** Mức lương cơ sở còn dùng làm căn cứ tính đóng đoàn phí công đoàn của người lao động có tham gia tổ chức công đoàn

Căn cứ vào Quyết định 1908/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 238/HĐ-TLĐ và Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ của Tổng Liên Đoàn quy định: mức đóng đoàn phí hàng tháng của người lao động có tham gia tổ chức công đoàn tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.
 
Tức là, từ ngày 01/07/2019, mức đóng đoàn phí tối đa là 149.000 đồng.

2. Lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng 7,19% từ ngày 01/07/2019

Từ ngày 01/07/2019, Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực.

Nghị định 44 quy định tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng,…

3. Vợ sinh con, chồng được nghỉ thai sản

Nghị định 38 của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 01/07.

Theo đó, khi vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở)/con. Ngoài ra, khi vợ sinh con, chồng cũng được nghỉ làm trong các trường hợp cụ thể.

Đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Đối với trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

4. Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng các điều kiện như:

– Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới;

– Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

– Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Bạn đọc tham khảo các quy định mới về luật thuế, kế toán khác tại website: ketoanfata.com.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !