Tin FATA

13/05/2017

Quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nhiều nơi

Quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong 2 trường hợp sau:

1- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

2- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

Ngoại trừ 2 trường hợp nêu trên thì Cá nhân không được ủy quyền quyết toán thay, mà phải thực hiện việc quyết toán cuối năm trực tiếp với cơ quan thuế.

Dưới đây là 5 trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công TỪ NHIỀU NƠI, phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế:

quyet toan thue tncn

Nguồn tham khảo: Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC.

(Nguồn: FATA)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !