Thư viện

05/04/2017

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016

tnhap

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư được ban hành trên cơ sở hợp nhất các thông tư sau:

– Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.

Thông tư 05/VHBN-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013.

Download Thông tư Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !