05/04/2017

Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014

bhNgày 24/11/2014, Bộ Y tế, Bộ Tài chính thông qua văn bản số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT.

Thông tư ban hành trên nền tảng của Luật BHYT ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT ngày 13/06/2014; Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014.

Thông tư bao gồm 22 điều khoản, quy định về đối tượng tham gia, phương thức đóng và trách nhiệm đóng BHYT; trách nhiệm của người sử dụng lao động, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề,… trong việc lập danh sách tham gia BHYT; quy định về thẻ BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH, cơ quan BHYT; Quy định quản lý và sử dụng quỹ BHYT;… cùng một số quy định khác về BHYT.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2015. Các quy định trong thông tư được thực hiện từ ngày 01/01/2015.

Download Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !