Văn bản PL về Thuế TNDN

Thư viện

Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008

24/03/2017 Admin

Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 thay thế Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 […]

Nghị định 91/2014 ngày 01/10/2014

23/03/2017 Admin

Ngày 01/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về […]

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

23/03/2017 Admin

Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !