23/03/2017

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

Ngày 12/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, bao gồm các điểm mới như sau:

1. Về thuế TNDN: 

– Bổ sung các khoản chi phí được trừ:
+ Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác.
+ Bãi bỏ giới hạn của phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
– Mở rộng danh mục hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm: Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
– Bổ sung lĩnh vực xã hội hóa áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động: giám định tư pháp.

2. Về thuế GTGT:

– Bổ sung các đối tượng không chịu thuế:
+ Phân bón; thức ăn cho gia sức, gia cầm, thủy sản.
+ Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
– Bổ sung trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%:
+ Thuốc lá, rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

3. Về thuế TNCN:

– Bổ sung các khoản thu nhập miễn thuế:
+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu cá và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.
– Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.
– Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.
– Quy định mới về thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê nhà:
+ DN, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân mà cá nhân cho thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì DN, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ 5% trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

4. Về quản lý thuế:

– Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý chỉ còn Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý.
– Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng chỉ còn Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng.
– Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng là Tờ khai thuế tài nguyên tháng.
– Bổ sung điều 26a quy định về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, các khoản thuế.
– Bổ sung Điều 28a xử lý việc chậm nộp thuế.
– Sửa đổi, bổ sung về gia hạn nộp thuế

Xem toàn bộ Nghị định 12/2015/NĐ-CP Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !