05/04/2017

Thông tư 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/07/2015

 

baohiemhopdong

Ngày 02/07/2015 Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thông tư liên tịch này sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2015/TTLT-BYT-BTC như sau: “Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có)”.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2015.

Tham khảo toàn văn thông tư Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !