Thư viện

02/08/2017

Hợp nhất các thông tư quan trọng về thuế TNDN, TTĐB, GTGT

Hợp nhất các thông tư quan trọng về thuế TNDN, TTĐB, GTGT

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế tại Việt Nam liên tục thay đổi, và sửa đổi, bổ sung quy định về thuế ở những văn bản khác nhau gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và vận dụng văn bản luật hợp lý vào từng trường hợp cụ thể.

Ngày 15 tháng 05 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hợp nhất các thông tư quan trọng của các sắc thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế GTGT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các văn bản pháp luật.

Nội dung cụ thể như sau:

HOP NHAT CAC THONG TU QUAN TRONG VE THUE TNDN, TTĐB, GTGT

1. Về thuế TNDN:

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, được hợp nhất từ các thông tư sau:

Thông tư 78/2014/TT/BTC ngày 18/06/2014;

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015;

– Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016.

2. Về thuế TTĐB:

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTCvăn bản được thống nhất từ 3 thông tư sau:

– Thông tư 195/2915/TT-BTC ngày 24/11/2015;

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016;

Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017.

3. Về thuế GTGT:

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC, văn bản này hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013. Văn bản được hợp nhất từ các thông tư sau:

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;

– Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015;

– Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016;

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/20/2016.

*** Lưu ý: Văn bản hợp nhất không thay thế các thông tư kể trên.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản pháp luật về thuế khác Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !